Hương Hoàng Food ẩm thực Hồng Kông tại Hà Nội. Hotline: 09689 68915

Quy định và hình thức thanh toán


Bên Mua cam kết thanh toán cho Bên Bán, 100% Tổng Giá Bán của Sản Phẩm theo cách sau:

20% Tổng Giá Bán đầu tiên sẽ được Bên Mua thanh cho Bên Bán khi Bên Bán xác nhận mỗi Đơn Đặt Hàng.

80% Tổng Giá Bán còn lại sẽ được Bên Mua thanh toán cho Bên Bán trước khi giao Sản Phẩm tới Địa Điểm Giao Hàng.